Informacje o Fundacji

Powołanie Fundacji WIELSPIN-REHA nastąpiło w dniu 11 lutego 2004 r. aktem notarialnym podpisanym przez  przedstawicieli 23 zakładów pracy chronionej z terenu Wielkopolski - członków WIELSPIN Wielkopolskiego Zaplecza Rehabilitacyjno-Technicznego Spółdzielni Inwalidów w Poznaniu.

Fundacja WIELSPIN-REHA została zarejestrowana 28 kwietnia 2004 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w XXI. Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000204783.

Siedziba Fundacji mieści się w Poznaniu przy ul. Szydłowskiej 14A.

Cele Fundacji

Fundacja została powołana w celu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz świadczenia inwalidom różnych form pomocy poprzez organizowanie i prowadzenie:

  • turnusów rehabilitacyjnych,
  • masowych imprez integracyjnych: kulturalno-twórczych, turystyczno-rekreacyjnych i sportowych,
  • różnych form rehabilitacji oraz wypoczynku z odnową biologiczną,
  • szkoleń,
  • innych form pomocy w zależności od potrzeb.

Zarząd Fundacji

  • Jacek Wichłacz - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Karkut - Członek Zarządu
  • Małgorzata Wasielewska - Członek Zarządu

Dane Fundacji

  • Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0000 4062 7562
  • REGON 634616612
  • NIP 7811753062
  • KRS 0000 204 783
 
Statystyki Google Analytics na tej stronie używają plików cookies. Zgadzam się - zamknij ten komunikat