Projekty

Fundacja WIELSPIN-REHA od 2009 r. zrealizowała następujące projekty:

  • Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w projekcie systemowym „Twoja Szansa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej - Puszczykowo 2010 r.
  • Prowadzenie Centrum Progres od czerwca 2008 - obecnie - zapewniamy wsparcie osobom zagrożonym lub doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym - projekt wspierany przez Urząd Miasta Poznania
  • Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców zmagających się z niepełnosprawnością dziecka - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Wągrowcu - od maja 2011 r. - obecnie
  • Prowadzenie Warsztatów Psychoedukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością (choroby psychiczne) - zadanie wspierane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i PFRON - 1.12.-30.12.2011 r.
  • Prowadzenie warsztatów wsparcia dla rodziców zmagających się z niepełnosprawnością dziecka „Tylko szczęśliwy rodzic może wychować szczęśliwe dziecko” - projekt wspierany przez Urząd Miasta Poznania od marca 2012 r.
  • Prowadzenie warsztatów w zakresie profilaktyki dla osób chorujących psychicznie - „Psychoprofilaktyka - Podróż Tysiąca mil zaczyna się od 1 kroku” - projekt wspierany przez Urząd Miasta Poznania od kwietnia 2012 r.
  • II edycja  Warsztatów Psychoedukacyjnych  dla osób z niepełnosprawnością (choroby psychiczne) - zadanie wspierane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i PFRON - 13.08-30.11.2012 r.
 
Statystyki Google Analytics na tej stronie używają plików cookies. Zgadzam się - zamknij ten komunikat