Celem fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie turnusów i pobytów rehabilitacyjnych, rehabilitacji poszpitalnej i imprez integracyjno-szkoleniowych.

Organizacje osób niepełnosprawnych

Na całym świecie działają lokalne, krajowe i kontynentalne organizacje reprezentujące sprawy osób niepełnosprawnych. Do organizacji działających globalnie należą: International Disability Alliance (IDA) oraz International Disability and Development Consortium (IDDC). Organizacje z Europy zrzesza European Disability Forum (EDF). Ostatnim regionem bez własnego forum organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych była Afryka. W listopadzie 2015 odbyło się pierwsze zgromadzenie ogólne African Disability Forum (ADF) w stolicy Kenii, Nairobi, na które przybyli delegaci organizacji niepełnosprawnych z 30 afrykańskich państw.