Fundacja WIELSPIN-REHA od 2009 r. zrealizowała następujące projekty:

  • Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w projekcie systemowym „Twoja Szansa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej – Puszczykowo 2010 r.
  • Prowadzenie Centrum Progres od czerwca 2008 – obecnie – zapewniamy wsparcie osobom zagrożonym lub doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym – projekt wspierany przez Urząd Miasta Poznania
  • Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla rodziców zmagających się z niepełnosprawnością dziecka – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Wągrowcu – od maja 2011 r. – obecnie
  • Prowadzenie Warsztatów Psychoedukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością (choroby psychiczne) – zadanie wspierane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i PFRON – 1.12.-30.12.2011 r.
  • Prowadzenie warsztatów wsparcia dla rodziców zmagających się z niepełnosprawnością dziecka „Tylko szczęśliwy rodzic może wychować szczęśliwe dziecko” – projekt wspierany przez Urząd Miasta Poznania od marca 2012 r.
  • Prowadzenie warsztatów w zakresie profilaktyki dla osób chorujących psychicznie – „Psychoprofilaktyka – Podróż Tysiąca mil zaczyna się od 1 kroku” – projekt wspierany przez Urząd Miasta Poznania od kwietnia 2012 r.
  • II edycja  Warsztatów Psychoedukacyjnych  dla osób z niepełnosprawnością (choroby psychiczne) – zadanie wspierane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i PFRON – 13.08-30.11.2012 r.