Warsztaty Psychoedukacyjne

Brak wiary we własne możliwości, niepewność i chwiejna samoocena, długotrwałe niepowodzenia bardzo często doprowadzają do obniżenia motywacji, a co gorsze w następnej kolejności powoduje całkowitą rezygnację z jakiegokolwiek działań , które są niezbędne w osiągnięciu określonego celu.

Każdego dnia podejmujemy dziesiątki decyzji. Czasem robimy to całkiem bezwiednie, niektóre sprawiają nam kłopot, czasem brakuje nam odwagi, by którąś z nich podjąć. Wiele nich pociąga za sobą zmiany na które nie zawsze jesteśmy gotowi. Nie zawsze też w pełni uświadamiamy sobie jak wpływają one na nasze życie. Na tych warsztatach chcemy wspólnie zastanowić się co nam pomaga, a co przeszkadza w podejmowaniu decyzji. Będziemy uczyć się określenia i stawiania sobie celów, a także sposobów ich realizacji. Przyjrzyjmy się naszym zasobom i umiejętnościom, nie zapominając o naszych potrzebach. Poznamy też asertywne sposoby komunikowania swoich decyzji, a także wzmacniania siebie w tym, by przy nich wytrwać. Będziemy zachęcać Cię do poszukania siebie, tego co dla Ciebie ważne i konieczne, aby pełniej cieszyć się życiem.

Poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach uczymy się uświadamiać sobie swoje potrzeby i rozwijać sposoby ich zaspokajania własnymi siłami, zdąża do pełniejszego kontaktu z ze swoimi odczuciami bez uszczerbku dla praw innych, delektować się wszystkimi aspektami swojego bytu, przyswajać sobie doświadczenie własnej siły, potęgi i zdolności do wspierania samego siebie, odchodząc od „wypłakiwania się w mankiet”, oskarżeń czy zrzucania winy na innych. Świadomość brania odpowiedzialności za swoje czyny daje poczucie komfortu w wyrażaniu siebie.

Jesteś jedyna osobą na świecie, która może wykorzystać swój potencjał

Psychoedukacja jako forma aktywnej rehabilitacji sprzyjającej rozwijaniu u osób niepełnosprawnych myślenia w kategoriach samostanowienia o własnym losie. W tym podejściu bierzemy podmiotowość osób niepełnosprawnych. Taki kierunek można nazwać swego rozwoju rehabilitacją rozwojową w zmniejszeniu strefy utraconego rozwoju przez osoby niepełnosprawne, po przez promowanie i zachęcanie do uczestnictwa w  warsztatach kształcenia kompetencji, które są niezbędne do racjonalnego decydowania o własnym życiu przez osoby niepełnosprawne.

Trening komunikacji interpersonalny jest metodą integrowania doświadczeń emocjonalnych, refleksyjność, intelektualnego uczenia się i ćwiczenia umiejętności, tak aby uzyskać trwałe zmiany w życiu uczestników. Jest szansę lepiej rozumieć ludzi poprzez wyćwiczenie umiejętności przewidywania zachowań i uczuć innych w określonych sytuacjach. Podczas treningu rozwija się też umiejętność aktywnego słuchania innych oraz jaśniejszego wyrażania komunikatów w kontaktach zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Dzięki temu komunikacja jest skuteczniejsza, co pozwoli uniknąć różnego rodzaju nieporozumień i konfliktów.

Dużym wsparciem dla osób doświadczających choroby psychicznej i związanych z tym konsekwencji czyli leczenia farmakologicznego będzie Trening Pamięci – metody jej usprawniania a także poszerzenie świadomości własnych potencjałów radzenia sobie w zapamiętywaniu.

Pomoc osobom niepełnosprawnym to przede wszystkim uczestniczenie w ich usprawnianiu. Zatem należy jak najwięcej wysiłku włożyć w samoświadomość osób niepełnosprawnych.